Informacja o wyniku postępowania o udzielenia zamówienia nr 01/2022

Danwood S.A. informuje, że w ramach zapytania ofertowego nr 01/2022 z dnia 29.12.2022 r. dotyczącego wykonania koncepcji parterowych modułowych domów letniskowych / mini domów z płaskim dachem o powierzchni 25m2, 45m2 i 60m2 w ramach projektu pt. „Modułowe domy letniskowe/mini domy z możliwością całorocznego użytkowania” realizowanego w ramach Programu działań dotyczących wkładu finansowego z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej w części przeznaczonej dla przedsiębiorców (Program Re_Open UK), została wybrana oferta następującego wykonawcy:

SL Design Architecture GmbH

Körtestraße 10, Hof 1, Eingang 5, EG

10967 Berlin

Cena:

63.000,00 EUR netto

74.970,00 EUR brutto

W przeliczeniu na PLN wg średniego kursu NBP z dnia 05.01.2023:

294.266,70 PLN netto

350.177,37 PLN brutto