Kontakt

Danwood Spółka Akcyjna

ul. Brańska 132, 17-100 Bielsk Podlaski

Sąd Rejonowy w Białymstoku
XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000515199

NIP 543-18-68-964

REGON 050858327

BDO 000013337

Kapitał zakładowy 100.000,00 PLN wpłacony w całości

Sekretariat: info@danwood.pl, 85 730 00 11

Inspektor Ochrony Danych: dpo@danwood.pl, 85 730